Công tác Đảng và các Tổ chức xã hội

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

Ngày 01 tháng 12 năm 2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Kiều Thị Thùy.