Thông báo về việc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/12/thong-bao-ky-hd-kiem-toan.pdf