Quyết định Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy chế biến đá.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/1/02-qd-hdqt-vpro-2023.pdf