Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu PVL của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt vào diện hạn chế giao dịch.
Chi tiết mời Quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/4/cvd-39-vpro-2023.pdf