Năm 2017 thực sự là năm sóng gió của PVL. Đại hội thường niên lần I (tháng 5/2017) đã không thành công vì không đủ số Cổ đông tham gia như Điều lệ quy định. Tháng 6/2017, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần II đã được tổ chức thành công với sự "thay máu" HĐQT, trong đó có 03 uỷ viên mới là đại diện cho nhóm Cổ đông lớn (chiếm 28% vốn Điều lệ), không chỉ HĐQT, mà Ban Kiểm soát Công ty cũng có sự thay đổi lớn. Đại hội đã bầu bổ xung 02 thành viên mới là ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Bùi Quang Minh thuộc nhóm Cổ đông lớn (hơn 12% vốn điều lệ) vào Ban Kiểm soát.

Ngày 13/10/2017, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đinh Ngọc Bình xin từ nhiệm Tổng Giám đốc - Uỷ viên HĐQT, xuống giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Thu hồi công nợ. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dũng cũng xin từ nhiệm, để đảm nhận "ghế nóng", Tổng Giám đốc Công ty. Uỷ viên HĐQT Trần Quốc Huy được bầu giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

Theo Báo cáo bán niên 2017 đã được kiểm toán, do mất vốn chủ sở hữu quá 1/2 nên Ban Kiểm soát Công ty đã đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Ngày 16/12/2017, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường với hơn 56% Cổ đông tham dự Đại hội. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi. Đồng chí Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đại hội đã bầu bổ xung 02 Uỷ viên HĐQT mới là ông Bùi Quang Minh (SN 1985) và ông Nguyễn Lê Đình Khánh (SN 1984). Ban Kiểm soát cũng được bổ xung thêm 02 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1986) và ông Nguyễn Việt Trung (SN 1985).

Như vậy, trong số 05 uỷ viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát thì có 2 uỷ viên HĐQT và cả 03 thành viên Ban KS thuộc thế hệ 8X. Toàn bộ đội hình 8X này đều đã có kinh nghiệm làm việc và được rèn luyện trong những môi trường làm việc tên tuổi như: Tổng Công ty xây dựng Sông Đà, Sunrise, Vin group, TNR, Sun group, Kiểm toán Nhà nước, CFTD ... Điều thú vị, tất cả các uỷ viên và thành viên mới được bổ xung đều nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu của PVL như: Bà Giang sở hữu khoảng 1,273 triệu cổ phiếu; Ông Minh sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu (bố và vợ chồng ông Minh có hơn 6 triệu cổ phiếu, khoảng 12% vốn điều lệ Công ty); Ông Khánh sở hữu hơn 600.000 CP (bà mẹ ông sở hữu hơn 400.000 CP); Ông Trung và người thân sở hữu khoảng 200.000 CP...

Thời kỳ những người chủ thực sự của Công ty đã đến! Cổ đông và các Nhà đầu tư đang chăm chú theo dõi và hy vọng những thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ sát cánh cùng nhau để làm nên điều kỳ diệu cho Công ty, xứng đáng với quyết định "Chọn mặt gửi vàng" của đông đảo Cổ đông.