Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã ra Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua các nội dung chính:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

- Thời gian tổ chức họp: 08h00' thứ bảy ngày 26/01/2019

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/12/nq-to-chuc-dhcd-2019(1).pdf