Ngày 01 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Thông báo số 669/2018/TB-VPro thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2019

Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/12/thong-bao-ngay-cuoi-cung-dhcd-2019(1).pdf