Mời quý vị xem chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/1/tb-cham-dut-hoat-dong-chi-nhanh-xl-10001.pdf