Thông báo về việc ủy quyền ký Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023.
Chi tiết mời Qúy vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/8/uq-ky-bctc-ban-nien-2023.pdf