Ngày 16/04/2019, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Quyết định số 07/2019/QĐ-HĐQT v/v: Công tác cán bộ.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/4/qd-07-hdqt0001.pdf