Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt góp vốn thành lập Công ty:
Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển VG Hà Nội
Địa chỉ: Số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội