Văn bản trả lời của UBCK Nhà nước về việc mua cổ phiêu quỹ của PVL.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/6/cvd-760001.pdf