Ngày 04/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT và Quyết định số 09/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/6/nq-180001.pdf /files/article_attachment/2019/6/qd-090001.pdf