THÔNG BÁO
Về việc: tiếp nhận và xử lý các văn bản của tổ chức/cá nhân
 
          Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) nhận được một số văn bản nhưng không đủ thông tin và hồ sơ chứng minh minh tính hợp pháp để giải quyết, phản hồi theo đúng quy định. Vì vậy, Công ty VPro xin thông báo đến Qúy Cổ đông, Khách hàng và đối tác một số quy định của công ty khi tiếp nhận văn bản đến, cụ thể như sau:
          1. Đối với tổ chức: Văn bản phải có chữ ký, đóng dấu pháp nhân, dấu chức danh của đại diện đủ thẩm quyền và bản sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ và thông tin liên hệ.
           2. Đối với cá nhân:
         - Trường hợp gửi trực tiếp: Văn bản phải có chữ ký, ghi rõ đầy đủ họ tên, CCCD/CMND để đối chiếu, địa chỉ và thông tin liên hệ.
         - Trường hợp gửi qua bưu điện, chuyển phát: Văn bản phải có chữ ký, ghi rõ họ tên, các giấy tờ xác thực chữ ký, địa chỉ và thông tin liên hệ.
Lưu ý:  Các tài liệu đính kèm theo phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và quy định của công ty.
          Trân trọng thông báo!