Sáng ngày 05/07/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, phụ trách các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
 
         Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Ông Nguyễn Nam Hồng – Quyền Tổng giám đốc báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. Trong báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức Công ty đã vượt qua nhờ sự chỉ đạo năng động, sát sao của Hội đồng quản trị đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT, cùng sự đồng lòng, cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
 
           Ông Nguyễn Nam Hồng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo sơ kết 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể CBNV. Ông tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo, sự đồng lòng của CBNV, trên cơ sở các giải pháp đã nêu và chương trình hành động cụ thể, Công ty sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra.
 
          Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị kết thúc trong không khí quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và sự tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.