Ngày 29 tháng 07 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Quyết định số 09/2019/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/7/qd-09-hdqt0001.pdf