Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đóng Sàn giao dịch bất động sản - Chi nhánh Công ty.
Chi tiết mời Qúy vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/11/tb167(1).pdf