Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp IPC.
Chi tiết mời Qúy vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/11/tb166.pdf