Ngày 04/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/5/nq-030001.pdf

Tin liên quan

08/07/2019
Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 05/07/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.