Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/8/uq-thuc-hien-cong-bo-thong-tin.pdf

Tin liên quan

20/12/2017
THẾ HỆ 8X PVL

Như vậy, trong số 05 uỷ viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát thì có 2 uỷ viên HĐQT và cả 03 thành viên Ban KS thuộc thế hệ 8X. Toàn bộ đội hình 8X này đều đã có kinh nghiệm làm việc và được rèn luyện trong những môi trường làm việc tên tuổi như: Tổng Công ty xây dựng Sông Đà, Sunrise, Vin group, TNR, Sun group, Kiểm toán Nhà nước, CFTD ...