Ngày 28 tháng 09 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm!

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/9/8-mien-nhiem-ktt-nhung.pdf

Tin liên quan

08/07/2019
Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 05/07/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.