Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Quyết định về việc Giải thể Chi nhánh Xây lắp số 1.
Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/10/qd-giai-the-chi-nhanh-xl-so-10001.pdf