Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/6/177-2021-tb-vpro.pdf /files/article_attachment/2021/6/176-uq-vpro(1).pdf