Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiên trì, quyết liệt triển khai, khôi phục lại mảng dự án, đồng thời khai thác, phát huy tối đa thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Công ty cũng từng bước nghiên cứu, đánh giá thị trường để "đặt chân" vào lĩnh vực thương mại, với một số ngành như: Nguyên - Vật liệu xây dựng, sắt thép, nội - ngoại thất...
Ngoài các dự án cũ của Công ty, HĐQT tập trung vào phân khúc: Bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng, khu đô thị quy mô vừa và nhỏ...