Trong thời gian gần đây, trên một số Forum đã xuất hiện thông tin "ảo" có liên quan đến các Dự án của VPro. Để những thông tin "ảo" này, không có thể gây thiệt hại cho các Nhà đầu tư, VPro xin khuyến cáo các Nhà đầu tư không nên căn cứ vào các thông tin này để đầu tư vào cổ phiếu của Công ty (mã PVL).
Thông tin các Dự án sẽ được Công ty đăng tải chính thống trên trang web có địa chỉ: http://vpr.vn