Ngày 31/8/2021, theo nguyện vọng cá nhân, Hội đồng Quản trị VPro đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Lê Đình Khánh, nguyên Quyền Tổng Giám đốc Công ty. Với 100% phiếu thuận, HĐQT đã cử ông Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.
Ông Nguyễn Thành Hưng mặc dù là Cử nhân Tin học tốt nghiệp tại Cộng hoà Ấn độ, nhưng do đam mê nên đã tham gia vào hoạt động kinh doanh từ khi còn du học tại Hoa kỳ. Ông Hưng được đánh giá có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng, hoá chất xây dựng…Ông cũng có mối quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều nhà xuất nhập khẩu quốc tế.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/10/qd-bo-nhiem-qtgd-hung.pdf