Ngày 10/12/2021, UBND Tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ký kết Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn với Nhà Đầu tư (Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Lạng Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 412 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu ở mới sinh thái đáp ứng nhu cầu nhà ở, vui chơi giải trí, làm việc với đối tượng là người dân vùng lân cận, chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại TP. Lạng Sơn. Dự án có tiêu chí xanh, hài hòa với cảnh quan tự nhiên của sông Kỳ Cùng.