Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền giám đốc Sàn giao dịch bất động sản - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.
Chi tiết mờ quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/2/03-qd-vpro-2022.pdf /files/article_attachment/2022/2/04-qd-vpro-2022.pdf