Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc cổ phiếu PVL của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/3/tb-cua-so-gdck-ngay-30-3-2022.pdf