Phúc đáp thông báo số 1181/TB-SGDHN ngày 29/03/2022 về việc cổ phiếu PVL có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/3/giai-trinh-gui-so-giao-dich-chung-khoan.pdf