Ngày 07/06/2022, tại Hội trường lớn, Ba Vì Resort, Vườn Quốc Gia Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của các Đại biểu đại diện cho 14,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt