Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/7/73-2022-tb-vpro.pdf