Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15. Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/3/giay-phep-dkkd-lan-15.pdf