Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt về việc: Công tác cán bộ.
Chi tiết mời Quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/6/thay-doi-nhan-su-ban-web.pdf