Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt có công văn phúc đáp văn bản số 379/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/3/phuc-dap-cong-van-gui-so-gdck.pdf